Táto stránka obsahuje odborné medicínske informácie týkajúce sa komplexného genomového profilovania a preto je určená predovšetkým medicínskym odborníkom. 

Kalendář setkání

Zlepšujme péči o onkologického pacienta společně: Kalendář setkání

Kongresy a jiné události nám dávají příležitost sdílet zkušenosti, rozšiřovat naše vzdělání a zlepšovat klinickou péči. Pomocí vzdělávacích a kongresových aktivit podporuje Roche Foundation Medicine pokrok v péči o onkologické pacienty.
European Society for Medical Oncology Congress news TBC American Society for Clinical Oncology TBC
Celosvětová setkání expertů

Celosvětová setkání expertů

PLACEHOLDER FOR LOCALLY DEVELOPED CONTENT