Táto stránka obsahuje odborné medicínske informácie týkajúce sa komplexného genomového profilovania a preto je určená predovšetkým medicínskym odborníkom. 

Alt

Objednať teraz

Proces objednávania

Pre objednávku, prosím, kontaktujte zástupcu spoločnosti Roche Slovensko

Roche Slovensko s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava
Slovakia

Tel. číslo na recepciu: +421 2 571 03 601, +421 2 52 63 8201

IČO: 35887117
DIČ: 2021832087
 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro vložka č.: 31845/B