Táto stránka obsahuje odborné medicínske informácie týkajúce sa komplexného genomového profilovania a preto je určená predovšetkým medicínskym odborníkom. 

Spolupráca spoločnosti Roche a Foundation Medicine

Spolupráca je pre spoločnosť Roche a Foundation Medicine absolútnym základom. Len vďaka spolupráci si dokáže udržať pozíciu priekopníka v oblasti personalizovanej medicíny určenej onkologickým pacientom na celom svete.

Foundation Medicine, spoločnosť, ktorá sa odjakživa špecializovala na molekulárnu úroveň biologických procesov, oblasť, ktorú sa snažila dôkladne spoznať a pochopiť, a v ktorej je skutočným lídrom, sa v rámci svojho nepoľavujúceho odhodlania zotrvať v pozícii priekopníka v oblasti precíznej medicíny, stala členom koncernu Roche. Partnerstvo týchto dvoch spoločností v sebe spája skúsenosti a dlhodobú špecializáciu spoločnosti Roche na onkologickú oblasť, a výnimočné znalosti najmodernejších technológií spoločnosti Foundation Medicine, ktorá disponuje validovanými metódami a skúsenosťami v oblasti profilovania genómu nádoru.

Spoločne:1

  • prehlbujeme naše poznatky v oblasti nádorových procesov a umožňujeme nahliadnuť do klinických štúdií pre pohotovejší a efektívnejší výskum a vývoj.
  • zlepšujeme starostlivosť o pacienta tým, že poskytujeme informácie o genóme jeho nádoru, spoločne s informáciami o asociovaných cielených terapiách, imunoterapiách a relevantných klinických štúdiách.  
LEPŠIA STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA POHOTOVEJŠÍ A EFEKTÍVNEJŠÍ VÝSKUM A VÝVOJ Pomoc pri hľadaní vhodnej klinickej štúdie pre pacienta Prepojenie databáz a analytických metód Pochopenie problematiky nádorových procesov na molekulárnej úrovni Výsledky liečby pacienta Pomoc pri výbere liečebného plánu Spolupráce v rámci výskumu a vývoja Spolupráca v rámci klinickej praxe
References
  1. Roche Media Release, 2018, Dostupné na https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2018-06-19.htm.