Táto stránka obsahuje odborné medicínske informácie týkajúce sa komplexného genomového profilovania a preto je určená predovšetkým medicínskym odborníkom. 

Naše portfólio

Výber vhodnej služby

Portfólio služieb pre pacientov v rozličných klinických situáciách

Foundation Medicine disponuje portfóliom služieb, ktoré využívajú komplexné profilovanie genómu nádoru. Tieto služby pomáhajú zdravotníckym pracovníkom optimalizovať a personalizovať liečebné stratégie pre pacientov v rôznych klinických situáciách:1–4
ZISTITE VIAC ZISTITE VIAC ZISTITE VIAC Solídny nádor Hematologická malignita alebo sarkóm Aký typ nádoru má váš pacient? Vzorka krvi Vzorka tkaniva Test pre solídne nádory založený na analýze tkaniva 1,2 Test na báze tekutej biopsie solídnych nádorov 3 Test pri hematologických malignitách a sarkómoch 4
All our services use our leading comprehensive genomic profiling approach to identify clinically relevant alterations and potentially expand treatment options

Všetky služby spoločnosti Foundation Medicine využívajú našu hlavnú technológiu komplexného profilovania nádoru na báze zacieleného sekvenovania novej generácie pomocou hybridizačného záchytu. Pri tomto procese prebieha v širokom rozsahu analýza genómu nádoru, a to s cieľom identifikovať klinicky významné zmeny a potenciálne rozšíriť možnosti liečby pacienta.5-10
Genómová databáza

 

Naša znalosť nádorových procesov sa vyvíja. Rovnako ako i naše testy.

Naša genómová databáza sa neustále rozširuje a v súčasnosti obsahuje viac ako 300 000 profilov genómu, a to u viac ako 150 bežných i vzácnych subtypov nádorov. Pokročilé bioinformatické analýzy interpretujú údaje, vrátane vzácnych a komplexných zmien, za účelom pochopenia molekulárnej podstaty daného ochorenia.11 Naše testy sa neustále vyvíjajú, aby dokázali zachytiť klinicky najvýznamnejšie zmeny genómu, a vy ste tak vždy mali k dispozícii aktuálne poznatky a mohli pre svojich pacientov zvažovať i tie najnovšie dostupné liečebné možnosti.1,6

Our growing database includes 200,000+ genomic profiles, allowing our tests to constantly evolve so we can provide the most clinically relevant insights
References
 1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-cdx (Dátum prístupu: jún 2019).
 2. FoundationOne®CDx FDA Approval, 2017. Dostupné na www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (Dátum prístupu: jún 2019).
 3. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Dátum prístupu: jún 2019).
 4. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Dátum prístupu: jún 2019).
 5. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 6. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 7. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 8. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 9. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 10. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.
 11. Foundation Insights. Dostupné na www.foundationmedicine.com/insights-and-trials/foundation-insights (Dátum prístupu: jún 2019).