Táto stránka obsahuje odborné medicínske informácie týkajúce sa komplexného genomového profilovania a preto je určená predovšetkým medicínskym odborníkom. 

Služba komplexného profilovania genómu u pacientov so solídnym nádorom, avšak založená na tekutej biopsii.1,2
Pri progresii ochorenia 2 v prípadoch, keď biopsiu tkaniva nie je možné vykonať alebo je pre analýzu nepostačujúca 2 Podporuje proces vášho klinického rozhodovania 4 Zahŕňa výsledky z predchádzajúceho testovania Foundation Medicine 4 Informuje o statuse MSI-High 11 Deteguje štyri hlavné triedy genómových alterácií * v 70 génoch 1 dve 8,5ml skúmavky naplnené periférnou krvou 3 Zrozumiteľná a jasne štruktúrovaná záverečná správa Hodnotí 70 génov a informuje o MSI-High Len jeden odber krvi Dopĺňa FoundationOne®CDx
Klinické štúdie

Otvára ďalšie možnosti vďaka jedinému odberu krvi

FoundationOne®Liquid rozširuje oblasť prínosu komplexnej analýzy genómu nádoru pre viacero klinických situácií, a to len z jedného jediného odberu krvi. FoundationOne®CDx používajte v prípadoch, keď máte dostupnú vzorku tkaniva. Pokiaľ biopsiu tkaniva nie je možné vykonať, nie je k dispozícii dostatok vzorky tkaniva pre analýzu a/alebo pri podozrení na progresiu ochorenia, použite službu FoundationOne®Liquid.1,2