Táto stránka obsahuje odborné medicínske informácie týkajúce sa komplexného genomového profilovania a preto je určená predovšetkým medicínskym odborníkom. 

Služba poskytujúca diagnostické, prognostické a prediktívne informácie na podporu liečby hematologických malignít a sarkómov.1
Sekvenovanie DNA a RNA Používa sekvenovanie melekúl DNA ako aj molekúl RNA na senzitívnu detekciu translokácií a fúzií. >400 génov, TMB, MSI Analyzuje > 400 génov spojených s nádorovými ochoreniami a stanovuje TMB a MSI1
Objednávka

Služba FoundationOne® Heme bude dostupná koncom roka 2020. V súčasnosti sa služba ešte nedá objednať!

Použité skratky:
FFPE – formalínom fixované vzorky tkaniva zaliate v parafínových blokoch; MSI – mikrosatelitná instabilita; TMB – mutačná nálož nádoru
References
  1. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Dátum prístupu: jún 2019).
  2. FoundationOne®Heme Specimen Instructions, 2017. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Dátum prístupu: jún 2019).