Táto stránka obsahuje odborné medicínske informácie týkajúce sa komplexného genomového profilovania a preto je určená predovšetkým medicínskym odborníkom. 

Každý človek je jedinečný. Rovnako ako každé nádorové ochorenie. Naše portfólio komplexných služieb v oblasti analýzy genómu nádoru umožňuje preniknúť až do samotnej podstaty molekulárnych procesov, a pomáha tak optimalizovať a personalizovať liečebné stratégie pre pacientov v rozmanitých klinických situáciách.1–10

Komplexný prístup k profilovaniu genómu nádoru

V rámci komplexného prístupu k profilovaniu genómu nádoru sa v spoločnosti Foundation Medicine analyzuje genóm nádoru a v ďalšom kroku sa pomocou bioinformatickej analýzy cielene identifikujú klinicky významné alterácie, ktoré rozširujú potenciálne liečebné možnosti pacienta.*1–5 Onkológ následne obdrží jasne a detailne štrukturovanú záverečnú správu. Táto správa mu pomáha v rozhodovaní o následnom liečebnom postupe šitom na mieru pre daného pacienta, nakoľko obsahuje informácie o samotnom profile genómu nádoru pacienta, ako aj o asociovaných cielených terapiách, imunoterapiách a relevantných klinických štúdiách.11
Our portfolio of comprehensive genomic profiling services enables treatment strategies to be personalised for patients in diverse clinical situations

Portfólio služieb

Naše portfólio služieb pomáha optimalizovať a personalizovať liečebné stratégie pre pacientov v rôznych klinických situáciách.7–9

 

Prehľad služieb

Pre diagnostickú, prognostickú a prediktívnu cielenú liečbu podporenú hlbokou znalosťou podstaty ochorenia Jediný odber krvi otvára príležitosť pre komplexné profilovanie genómu nádoru Umožňuje urobiť efektívne a personalizované liečebné rozhodnutia šité na mieru pre daného pacienta FFPE, periférna krv, aspirát kostnej drene Služba pre analýzu hematologických malignít a sarkómov Služba na báze tekutej biopsie na analýzu solídnych nádorov v prípadoch, ak nie je možné vykonať biopsiu tkaniva a/alebo nie je k dispozícii dostatočná vzorka tkaniva a/alebo ak existuje podozrenie na progresiu ochorenia Služba pre solídne nádory založená na analýze tkaniva, realizovaná na našej analyticky a klinicky validovanej komplexnej platforme schválenej FDA† Prehľad FFPE Periférna krv Typ vzorky 3 2 4 7 0 >400 Počet génov ZISTITE VIAC ZISTITE VIAC ZISTITE VIAC Mutačná nálož nádoru (TMB) Mikrosatelitová instabilita (MSI)

Spolupráca spoločností Roche a Foundation Medicine

Foundation Medicine, spoločnosť, ktorá sa vždy snažila preniknúť do molekulárnej podstaty biologických procesov a ktorá je svetovým lídrom v tejto oblasti, sa v rámci svojho dlhodobého cieľa byť vždy priekopníkom personalizovanej medicíny, stala členom Roche Group. Spojenie spoločností Roche a Foundation Medicine teraz prináša komplexné profilovanie genómu nádoru u onkologických pacientov na celom svete. Partnerstvo týchto spoločností v sebe spája skúsenosti a dlhodobú špecializáciu spoločnosti Roche na onkologickú oblasť a výnimočné znalosti najmodernejších technológií spoločnosti Foundation Medicine, ktorá disponuje validovanými metódami a skúsenosťami v oblasti profilovaniu genómu nádoru.14
Preniknutie do molekulárnej podstaty Personalizovaná medicína Onkológia

 

*Komplexné profilovanie genómu nádoru je metóda testovania nádorového ochorenia, ktorá využíva technológiu sekvenovania novej generácie a hybridného záchytu (tzv. hybrid-capture) na identifikáciu všetkých štyroch hlavných tried genómových zmien v rozsiahlom súbore génov (> 50), o ktorých je známe, že iniciujú alebo riadia rozvoj nádorového rastu a to u rozmanitých typov malignít. Komplexné profilovanie genómu nádoru predstavuje nový prístup k liečbe nádorových ochorení označovaný ako „tumor-agnostic“ alebo liečebný postup bez prihliadnutia na histologický pôvod nádorového ochorenia.

†Klinická validácia sa zakladá na preukázanej zhode s nasledovnými diagnostickými metódami: cobas® EGFR Mutation Test, Ventana ALK (D5F3) CDx Assay, Vysis ALK Break-Apart FISH Probe Kit, therascreen® KRAS RGQ PCR Kit, Dako HER2 FISH PharmDx® Kit, cobas® BRAF V600 Mutation Test, THxID® BRAF kit. Viac informácií nájdete  v technickej špecifikácií FoundationOne®CDx, ktorá je dostupná na: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-cdx.

Použité skratky:
FDA – americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv (US Food and Drug Administration); FFPE – formalínom fixované vzorky tkaniva zaliate v parafínových blokoch (formalin-fixed paraffin-embedded)

References
 1. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 2. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 3. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 4. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 5. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 6. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.
 7. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-cdx (Datum prístupu: Jún 2019).
 8. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Datum prístupu: Jún 2019).
 9. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Datum prístupu: Jún 2019).
 10. FoundationOne®CDx FDA Approval, 2017. Dostupné na www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (Datum prístupu: Jún 2019).
 11. FoundationOne®CDx Sample Report, 2018. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-cdx (Datum prístupu: Jún 2019).
 12. FoundationOne®CDx FDA Approval Press Release, 2017. Dostupné na www.roche.com/media/store/releases/med-cor-2017-12-04.htm (Datum prístupu: Apríl 2019).
 13. Clark TA et al. J Mol Diagn 2018; 20: 686–702.
 14. Roche Media Release, 2018, Dostupné na https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2018-06-19.htm.